Protecția datelor

INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SERVICII HOTELIERE

HOTEL NEW MONTANA SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Sinaia, Bvd. Carol I nr. 24, Judet Prahova, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/804/2016, cod unic de inregistrare 28876885 (“Societatea”) va informeaza ca prelucreaza datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat Societatii, in urmatoarele scopuri:

 • intocmirea formalitatilor privind cazarea;
 • intocmirea documentelor financiar-contabile;
 • actiuni de marketing (promotii, oferte)

Societatea va prelucra datele cu caracter personal de mai jos in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de dvs si va lua toate garantiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs la viata privata. In plus, Societatea va lua si va mentine masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal ale dvs impotriva pierderii, utilizarii incorecte si a accesului, dezvaluirii, modificarii si distrugerii neautorizate.

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de art. 6 lit. b) si art. 6 lit. c) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), respectiv executarea unui contract si indeplinirea unei obligatii legale.

Va informam ca aceste date vor fi transmise catre personalul Societatii care are rolul de a prelucra aceste date, catre avocati sau catre diverse autoritati, politie, organe judiciare/instante de judecata si institutii bancare.

Datele cu caracter personal pe care le va prelucra Societatea sunt:

 • nume si prenume;
 • adresa de domiciliu;
 • data nasterii;
 • locul nasterii;
 • data sosirii;
 • data plecarii;
 • seria si numarul CI/pasaportului;
 • adresa de facturare;
 • numar de telefon;
 • adresa de e-mail;
 • semnatura.

Datele cu caracter personal de mai sus se vor prelucra pe durata executarii contractului de prestarii de servicii hoteliere si ulterior conform legislatiei contabile, pentru o durata de 10 ani, precum si alte durate, in functie de categoriile de date procesate (spre exemplu, datele cuprinse in Fisa de anuntare a sosirii si plecarii se vor pastra 5 ani).

Va informam cu privire la drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, respectiv:

 • dreptul de acces;
 • dreptul de rectificare sau stergere a datelor;
 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
 • dreptul de portabilitate a datelor;
 • dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc;
 • dreptul de a va adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Declarati ca ati luat cunostinta ca datele cu caracter personal care va privesc nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

Pentru a exercita aceste drepturi pot depune o cerere in scris, datata si semnata la adresa [email protected].